Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Prijzen

 • Huur van een complete kist inclusief verkleedkleding, draaiboek, decoratiemateriaal en spelletjes: € 50,-
  (De borg bedraagt tevens € 50,- )
 • De huurperiode bedraagt 3 dagen.
 • Uitnodiging: € 1,25 per stuk
 • Uitdeelcadeautje: variërend van € 0,75 tot € 2,00 per stuk

Themakisten

 • De themakisten zijn met veel zorg samengesteld. Droompartijtje gaat ervan uit dat de klant de themakist en de inhoud ook met zorg gebruikt.
 • De themakisten en hun inhoud zijn en blijven eigendom van Droompartijtje, materialen voor eenmalig gebruik uitgezonderd.
 • Het is niet toegestaan iets aan de kisten en/of hun inhoud te veranderen.
 • De themakisten van Droompartijtje en hun inhoud mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden gebruikt.
 • Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar.

Betaling

 • De huur en de borgsom dienen vooraf overgemaakt te worden of bij levering contant betaald. Ter plaatse pinnen is helaas niet mogelijk.
 • De borgsom zal bij het onbeschadigd en compleet terugbezorgen van de kist/materialen worden teruggestort/terugbetaald.
 • Indien onderdelen verdwenen of beschadigd zijn (dit wordt beoordeeld door Droompartijtje), worden de vervangings- en/of herstelkosten in rekening gebracht
  en van de borg afgetrokken. Is de borg niet toereikend, dan zal de klant het verschil aan Droompartijtje vergoeden.
 • Wanneer de klant de themakist langer wil houden dan de standaard drie dagen, zijn de kosten € 25 per extra dag. Dit bedrag geldt ook als de kist te laat wordt teruggebracht.

Kleding

 • De kleding wordt uitsluitend door Droompartijtje gereinigd. De klant dient er wel zorg voor te dragen dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan.
  Bij vlekken die niet normaal verwijderd kunnen worden, worden kosten in rekening gebracht.

Algemeen

 • Droompartijtje aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, opgelopen of veroorzaakt door het gebruik van materialen of producten geleverd door Droompartijtje. De klant is zelf verantwoordelijk voor een veilig verloop van het feestje.
 • Het kopiëren, namaken of anderszins reproduceren van de materialen van Droompartijtje is niet toegestaan.
 • Bij het in ontvangst nemen van de kist wordt de inhoud van de kist met de klant doorgenomen aan de hand van een materialenlijst.
  Acceptatie van de kist door de klant betekent dat de kist compleet en in orde wordt bevonden. Indien zaken niet in orde blijken te zijn worden deze ter plekke aangepast/vervangen of er wordt een aantekening van gemaakt.
 • De inhoud van een themakist en bijbehorende attributen is afgestemd op een feestje voor het gereserveerde aantal personen.
 • De huurprijs geldt voor het eenmalig gebruik van de themakist en de bijbehorende materialen op de gereserveerde datum.
 • Het is de klant niet toegestaan om gehuurde materialen uit te lenen of te verhuren aan derden.
 • Droompartijtje is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten, alsmede fouten in haar website.

Annuleren

 • U kunt tot 1 week voor verhuur van de themakist kosteloos annuleren. Kosten bij annulering van 1 week tot op de dag van de huurdatum: € 25,-